پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • FA
  
Friday, September 17, 2021

خانه صنایع دستی سمنان

خانه صنایع دستی سمنان به آدرس  بـلوار شریف واقفی- جنب بهزیستی مجمـوعه ای است که با هـدف تـرویج و حمـایت از تولیدات و تولید کنندگان صنایع دستی و واحـدهای دارای هـویت حقوقی مستقـل از سازمان میـراث فـرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ( در صورت واگذاری از طریق مزایده) راه اندازی و به منظـور ارائه خدمات تخصصی در جهت تولید و ارتقـاء وضعیت صنایع دستی در فضای آموزشی به مساحت  تقریبی 1000متـر مربع ایجاد گـردیده است .این واحدها شامـل واحـدهای آمـوزش ساخت زیور آلات سنتی ، نمد مالی، آموزش ساخت سازهای سنتی ، آموزش مجسمه سازی و پیکر تراشی بر روی استخوان ،آموزش سفال و سرامیک ، آموزش معرق و منبت آموزش تذهیب و آموزش گلیم بافی و . . . ، فروش تولیدات صنایع دستی ، تولیدات خاص منطقه ای، مشاوره ای ( خدمات رسانی به تولید کنندگان و بازرگانان ) نمایشگاهی و کارگاهی و ... در حوزه صنایع دستی هستند.

                                    
                   

اهداف تشکیل خانه صنایع دستی :

1.        بستر سازی جهت افزایش تولیدات صنایع دستی.

    با توجه به شناسائی ظـرفیت بالقـوه رشته های بومی –  مـحلی – جهت تولید محصـولات خاص براساس استاندارد کیفیت رشتـه های صنایع دستـی ، زمینه لازم جهت افزایش تولیدات صنایع دستی فراهم می گردد. در خانه های صنایع دستی ارتباط متقابل تولیدات ، زمینه رقابت سالم در بهبود کیفیت محصولات را فراهم می نماید.

2.        ایجاد زمینه کار آفرینی و حمایت از نو آوری و خلاقیت نیروی جوان.

    با حضور دانشجـویان و صنعتگران صنایع دستی در خانه های صنایع دستی و بالا رفتن کیفیت محصولات  خلاق و طراحی های جدید زمینه پرورش خلاقیت  و فرصت های شغلی فراهم می گردد و موجب نو آوری در طراحی و تولید محصولات صنایع دستی می گردد.

3.        کمک به اقتصاد محلی مبتنی بر خلاقیت.

    با افزایش خلاقیت در تولید رشته های صنایع دستـی در خانه های صنایع دستـی و بالا رفتن کیفیت محصـولات صنایع دستی روند رشد اقتصادی ، افزایش پیدا می کند و در این حیطه با برگزاری نمایشگاه ها ی دوره ای و تخصصی با حضور گردشگران در ایام تعطیلات علاوه بر رونق اقتصادی برای مردم بومی، زمینه توسعه و ترویج رشته های بومی نیز برای منطقه فراهم می آید.

4.        ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک صنایع دستی.

    با تعامل هنرمندان و صنعتگران با دانشجـویان و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بهبود کیفیت تولیدات صنایع دستی زمینه لازم جهت گسترش واحدهای کوچک صنایع دستی را فراهم می آورد و تلفیق رشته ها طراحی های جدید را به همراه دارد . این افزایش واحد های کوچک صنایع دستی در نهایت به اشتغال زائی افـراد بومی منطقه و افزایش میزان تولید می انجامد.

5.        بستر سازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی.

    با برگزاری نمایشگاه های تخصصی و برگزاری مسابقات در زمینه طراحی و خلاقیت تولید آثار صنایع دستی ، بستر جذب دانش آموختگان  در فضاهای کارگاهی فراهم می گردد. بالا رفتن کیفیت و فروش محصولات نتیجه فضای ایجاد شده در خانه صنایع دستی است.

6.        تولید و توسعه محصولات قابل عرضه به بازار.

    با افزایش توان تولید رشته های مختلف صنایع دستی زمینه ورود این کالاها به بازارهای بزرگ و حتی بازارهای خارجی فراهم می گردد و نتیجه این امر توسعه و رشد اقتصاد محلی و رشد فرهنگ تجارت منطقه ای می باشد.

7.        ایجاد روحیه مشارکت و تعامل در روند بالا بردن کیفیت تولیدات صنایع دستی.

    با ارائه خدمات مشاورهای به تولید کنندگان و بازرگانان و دانش آموختگان نو پا در خانه های صنایع دستی سطح آگاهی های افراد در خصوص ایجاد فضای کارگا ه های استاندارد و با کیفیت بالا رفته  و با ارائه مشاوره در خصوص بازار یابی و فروش شرایط رشد تولیدات وتجارت صنایع دستی در منطقه افزایش پیدا خواهد کرد.

     بطور کلی خانه صنایع دستی محیط حمایتی مناسبی برای صنعتگران و هنرآموختگان جهت تبدیل ایده های آنان به محصولات تجاری می باشد که از طریق فراهم آوردن امکانات بصورت متمرکز و کاهش هزینه های سر بار بوسیله در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات بصورت اشتراکی به نحو موثری در پیشرفت و توسعه صنایع دستی تاثیر گذاشت. 

 

 

 

 

1.       


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0