پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
جمعه, 26 شهريور 1400
شهرستان شاهرود

شهرستان شاهرود با وسعتي حدود43 هزار كيلومتر مربع و 230 هزارنفرجمعيت اولين شهرستان استان سمنان از نظر وسعت و جمعيت است. اين شهرستان از شمال به استان گلستان،از جنوب به استان هاي اصفهان و يزد،ازشرق به استان خراسان رضوي و شهرستان ميامي وازغرب به شهرستان دامغان محدوداست.

قدمت تاريخي سكونت درمنطقه شاهرودبراساس گمانه زني هاي باستان شناسان و حفاري هاي بعمل آمده به هزارسال قبل ازميلاد مسيح مي رسد.آثار به دست آمده درحفاري تپه بلوارخود گواهي بر اين مدعاست .نام شهرستان شاهرود درونديداد اوستا درنام هاي شانزده گانه سرزمين آريايي آورده شده است.

عده اي معتقدند نام شاهرود را از رود مجاور آن اخذ كرده و برخي ديگربراين باورند كه شاخره ،شخره به معني استوارو پرتوان است وآريايي ها آن را بنا نهاده اند.

جاذبه هاي گردشگري شهرستان شاهرود عبارتند از موزه،‌خانه يغمائي ها،‌مسجد شيخ علي اكبر،مجموعه تاريخي بسطام،آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني، آبشار تنگه داستان مجن، جنگل ابر و قطري،‌ منطقه طرود و ديگر روستاهاي ديدني وچشم اندازهاي بكرو جذاب كوير خوارتوران. اين شهرستان داراي 9 منطقه نمونه گردشگري، يك شهرنمونه گردشگري بين المللي و4 روستاي هدف گردشگري مي باشد.    

     

   

      


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0