پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
جمعه, 26 شهريور 1400

گلیم بافی

يكي از محصولات صنايع دستي در استان سمنان در بخش بافته هاي داري گليم است

گليم بافي از مدتهاي مديدي است كه در ميان عشاير سمنان بافته مي شده  در حال حاضر گليمهاي سمنان  در روستاها و شهرهاي استان توسط زنان هنرمند بافته ميشود گليمهاي استان سمنان به علت تنوع زيست محيطي در شهرستانهاي مختلف از تنوع بالايي در زمينه رنگ آميزي و طراحي  برخوردار است.

گليم از كشيدن نخهاي پشمي پودهاي افقي كه  از لا به لاي تارهاي عمودي  پشمي يا پنبه اي ميگذرد بوجود مي آيد .

نقوش بكار رفته د رگليمها برگرفته از طبيعت مي باشد .

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0