پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
جمعه, 26 شهريور 1400
نمد مالی

نمد مالي:

نمد مالي يكي از كهن ترين و پرسابقه ترين صنايع دستي ايران است و جايگاه خاصي را در بين صنايع دستي و روستاييان داشته است.

بر اساس تحقيقات انجام شده، سوابق تاريخي نمد، كهن تر از تمام دست بافته هاي بشري است و پيشينه آن از قالي نيز كهن تر است.

نقوش نمد از عناصر طبيعي از جمله ماه، خورشيد، كوه و درخت گرفته شده است و ماده اصلي و اساسي نمد پشم است.

شيوه سنتي نمد مالي سمنان تقريبا با همه شهرها يكسان و ابزار آن نيز كمان، مشته، قالب، طناب، پنجه و پاتيل است.

نمد در سمنان با نقوش و نگاره هاي نمد چهار گوش خورشيدي، نمد تخم مرغي يا ترنجي، چهار گوش بند رومي، گرد ستاره اي و ساير اشكال هندسي توليد مي شود.

نمد هاي توليدي در استان سمنان به عنوان كف پوش و زيرانداز، پوشش و پوشاك، حمل و نقل براي روي اسب و زين كاربرد دارد.

در گذشته نه چندان دور در استان كلاههاي نمدي نيز توليد مي شده است.

در حال حاضر نمد مالي در شهرهاي سمنان و شاهرود توسط تعداد انگشت شماري از نمدمالان انجام مي شود.

 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0