پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  
پنج‌شنبه, 6 آبان 1400
  

کاروانسرای عباس آباد

این بنا در جمله بناهای دوره صفوی است که در روستای عباس اباد  واقع در135 کیلومتری شرق شاهرود واقع است مساحت 8500وپلان ان مستطیل است وفرم بنا از نوع کاروانسراهای چهار ایوانی است در حیاط  ان در وسط  و اطاقها وایوانچه ها در پیرامون حیاط قرار دارند در پشت اطاقها  شتر خوانها در چهار جهت ودر پشت اطاقها واقع است در چهار  گوشه کاروانسرا چهار برج وجود دارد ورودی برج ها از داخل شتر خوانها میباشد  کاروانسرا دارای دو ورودی است که ورودی اصلی ان در ضلع شرقی است  . دسترسی به پشت بام از طریق راه پله های طرفین  ایوانهای  شرقی و غربی تعبیه گردیده است امکان پذیر است  این بنا بلحاظ فرم پلان، بزرگی وتزئینات اجر کاری وکاربندی های ایوانچه ها و....دیدنی میباشد/


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0